1. lexeme
  1. 2049
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/2049.html
  syriac
  ܣܝܒܘܬܐ
  glosses
  1. Arabic
   1. شيخوخة
   2. الشيوخ
  2. French
   1. vieillesse
   2. les vieillards
  3. English
   1. age
   2. old age.
  etymologies
  root
  1. 1226
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/root/1226.html
  words
  1. 13477
  2. 13479
  3. 13478
  category
  noun
  kaylo
  pʿal