1. lexeme
  1. 111
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/111.html
  syriac
  ܐܟܘܠܐ
  glosses
  1. Arabic
   1. شره
  2. French
   1. glouton
  3. English
   1. gluttonous
   2. glutton, voracious, devouring.
  etymologies
  root
  1. 89
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/root/89.html
  words
  1. 786
  category
  adjective
  kaylo
  pʿal