1. lexeme
  1. 1041
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/1041.html
  syriac
  ܚܠܛ
  glosses
  1. Arabic
   1. خلط
   2. جمع
   3. اختلط
   4. انصب
   5.  
  2. French
   1. mêler
   2. joindre
   3. se mêler, être mêlé
   4. se déverser
   5.  
  3. English
   1. mingle
   2. company with
   3. to join, unite
   4. Ia to mingle, mix
   5. IIp to be associated with, to mix with, mingle with.
   6. to knead
   7. IIa to mix together, mingle
   8. Ip
  etymologies
  root
  1. 629
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/root/629.html
  words
  1. 24817
  2. 24816
  3. 7064
  4. 24821
  5. 24820
  6. 24819
  7. 24818
  8. 7068
  9. 7067
  10. 7066
  11. 7065
  12. 7063
  category
  verb